เริ่มการออกแบบโปรเจค
ขั้นตอนที่ 2
รายละเอียดโปรเจค
ขั้นตอนที่ 3
รายละเอียดแพ็คเกจ
ขั้นตอนที่ 4
วิธีการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 5
เสร็จสิ้นกระบวนการ
ประเภทโปรเจค
เลือกประเภทงานออกแบบโปรเจคของคุณ