การเขียนข้อกำหนดความต้องการ (Requirement) ที่ดี
 เรามีสคริปต์ที่สามารถทำให้คุณสามารถเขียนข้อกำหนดความต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. ออกแบบโลโก้
2. ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
3. ออกแบบโบรชัวร์
4. ออกแบบนามบัตร
5. ออกแบบแบนเนอร์
6. ออกแบบเว็บไซต์เทมเพลต
7. ออกแบบเฟสบุ๊คเทมเพลต
8. ออกแบบเสื้อ
9. ออกแบบรถเข็นคีออส
10. ออกแบบแฟ้มเอกสาร1. ออกแบบโลโก้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ลักษณะของโลโก้
2.1 ชื่อแบรนด์หรือชื่อโลโก้
2.2 ตราสัญลักษณ์ (รูปภาพประกอบโลโก้)
2.3 รูปแบบของโลโก้ เช่น กลม ,เหลี่ยม
โดยข้อ 2 นั้น สิ่งที่ควรจะมีคือข้อ 2.1 ส่วนข้อ 2.2,2.3 จะมีหรือไม่มีก็ได้
3. โทนสีที่ต้องการ เช่น สีแดง , เขียว อื่นๆๆ (มีหรือไม่มีก็ได้)
4. แนวของโลโก้เช่น หรูหรา สมัยใหม่ เรียบง่าย
5. การนำไปใช้ เช่น เอาไปทำตรายาง, ติดสินค้า, ทำเสื้อบริษัท
6. รูปภาพอ้างอิง เช่น โลโก้ของบริษัทอื่นๆ ที่ชื่นชอบ (มีหรือไม่มีก็ได้)
7. เวปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ดีไซเนอร์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม (มีหรือไม่มีก็ได้)2. ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ขนาดของบรรจุภัณฑ์
3. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เช่น สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น
4. รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ เช่นต้องมีโลโก้, รายละเอียดสินค้าหรืออื่นๆ
5. โทนสีของของบรรจุภัณฑ์ (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. แนวของบรรจุภัณฑ์เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
7. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ3. ออกแบบโบรชัวร์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ขนาดของโบรชัวร์เช่น A4 2 หน้า
3. รายละเอียดของโบรชัวร์ เช่นต้องมีโลโก้, รายละเอียดสินค้าหรืออื่นๆ
4. โทนสีของของโบรชัวร์ (มีหรือไม่มีก็ได้)
5. แนวของโบรชัวร์เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ4. ออกแบบนามบัตร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. รูปแบบของขอบนามบัตรเช่น ขอบปกติ, ขอบโค้งมน อื่นๆ
3. รายละเอียดของนามบัตร เช่น ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ อื่นๆ
4. โทนสีของของนามบัตร (มีหรือไม่มีก็ได้)
5. แนวของนามบัตรเช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ5. ออกแบบแบนเนอร์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ขนาดของแบนเนอร์
3. รายละเอียดของแบนเนอร์เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ , การโฆษณา อื่นๆ
4. โทนสีของของแบนเนอร์ (มีหรือไม่มีก็ได้)
5. แนวของแบนเนอร์เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ
6. ออกแบบเว็บไซต์เทมเพลต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ลักษณะของเว็บไซต์ เช่น เว็บธรุกิจ , เว็บขายสินค้า
3. โทนสีของของเทมเพลต
4. แนวของเทมเพลต หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
5. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ
6. เว็บไซต์ตัวอย่าง

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ7. ออกแบบเฟสบุ๊คเทมเพลต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. รายละเอียดของหน้าปก facebook เช่น ชื่อกิจการ , โปรโมชั่น , เบอร์ติดต่อ อื่นๆ
3. โทนสีของของหน้าปก facebook
4. แนวของหน้าปก facebook เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
5. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ8. ออกแบบเสื้อ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ข้อความ และรายละเอียดต่างๆ บนเสื้อ
3. วิธีการทำเสื้อ สกรีน , ปัก
4. โทนสีของเสื้อ
5. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ9. ออกแบบรถเข็นคีออส

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ขนาดของคีออส
3. รายละเอียดของรถเข็นคีออส เช่น ชื่อกิจการ , เบอร์ติดต่อ อื่นๆ
4. โทนสีของของรถเข็นคีออส
5. แนวรถเข็นคีออส เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ10. ออกแบบแฟ้มเอกสาร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ
2. ขนาดของแฟ้มเอกสาร
3. รายละเอียดของแฟ้มเอกสาร เช่น ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ อื่นๆ
4. โทนสีของของแฟ้มเอกสาร
5. แนวของแฟ้มเอกสาร เช่น หรูหรา ทันสมัย เรียบง่าย (มีหรือไม่มีก็ได้)
6. ไฟล์รูปสินค้าและอื่นๆ ที่ต้องใช้เช่น โลโก้ , แบรนด์สินค้า อื่นๆ

หมายเหตุ - ทางเราแนะนำให้ใช้โปรแกรมแชร์ไฟล์เช่น dropbox ,google drive ในการแนบไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโปรเจคของคุณ
ผู้สนับสนุนเว็บไซต์แหล่งชุมชนนักออกแบบของเรา