คุณคือใคร ?
ผู้ว่าจ้าง
" สวัสดี ฉันคือผู้ว่าจ้าง
ฉันมีงานให้คุณ "
ผู้ออกแบบ
" สวัสดี ฉันคือผู้ออกแบบ
ฉันออกแบบงานตามที่คุณต้องการได้ "
ดูวีดีโอแสดงวิธีการทำงาน
ผู้สนับสนุนเว็บไซต์แหล่งชุมชนนักออกแบบของเรา